Други формации

Дуо Саксофон и Китара

ЦВЕТА – Саксофон

  www.zwetasax.com

НИКОЛАЙ – Китара

  www.nikolaykarageorgiev.com


Дуо Саксофон и Пиано

Дуо Саксофон и Пиано

Дуо Twinzz

Цвета – Саксофон

Деси – Пиано

www.duozwillinge.de


Трио Саксофон, Китара и Пиано

Цвета – Саксофон

Деси – Пиано

Николай – Китара

www.duozwillinge.de